Az öngyilkos – Szkéné Színház
2018. május 22. /

Borzasztó következményei lehetnek, ha az ember életben akar maradni. Elég csak a hoppon maradt gyászoló tömegre gondolni. Lelketlenség. A szláv kultúra elemi tapasztalata sűrűsödik össze a múlt század húszas éveinek abszurd színdarabjában, Nyikolaj Erdman komédiájában.

„Beleszerettem a hasamba, elvtársak!” Mint egy felkiáltójel, úgy áll szemben az állástalan kispolgár a történelemmel. De mi sem ré­misz­tőbb ennek a kis túlzással chaplini figurának, Szemjon Szemjonovics Podszekalnyikovnak az élethelyzeteiben, mint az önzetlenségből, má­sok javára elkövetett öngyilkosságtól való félelem.
A Szkéné és Forte Társulat Horváth Csaba rendezte, közös be­mu­ta­tó­ja nem arról beszél, hogy mi minden lehet a világon, hanem arról, ami van. Akárcsak Bulgakov, mikor a szovjethatalom humanizmusára és nagylelkűségére hivatkozva azt írja Sztálinnak, hogy élve el van te­met­ve.
Szkéné Színház
Bemutató: 05. 24., 19h