A Befogadás napja – 1989
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása

2019. szeptember 04. /

1989 nyarán több tízezer keletnémet menekült érkezett Magyarországra azzal a szándékkal, hogy Ausztrián keresztül minél előbb továbbutazhasson Nyugat-Németországba. A Budapesten tar­tóz-­

ko­dó, hazatérni már nem akaró keletnémetek magas száma miatt kialakult helyzetet menekültügyi katasztrófahelyzetnek minősítették. A nyugatnémet konzul és a követség első titkára augusztus 13-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségét kérte a keletnémet menekültek el­he­lye­zé­séhez és ellátásához. Az alig fél évvel korábban alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. augusztus 14-én megnyitotta első táborát a keletnémet menekültek számára. Ez volt az akkori Európa legnagyobb humanitárius segélyakciója: három hónapon át 48 600 emberről gondoskodtak. Ezt a napot azóta minden évben a Befogadás napjaként ünneplik meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat csatlakozva a Magyar Nemzeti Múzeum Közös időnk – 1989 kampányához közös időszaki kiállításon mutatja be a 30 évvel ezelőtti történelmi eseményhez kapcsolódó emlé­keit.

Magyar Nemzeti Múzeum, Rotunda
VIII., Múzeum krt. 14-16.
08. 22. – 09. 22.