Dante: Pokol
2020. október 06. /

Gyabronka József nem akármire vállalkozik Fischer Iván Lakásszínházában: a hétszáz évvel ezelőtt élt költő misztikus utazásának azt a részét mutatja be, amelyben Dante a Poklot járja

végig Vergilius vezetésével, olyan bűnösökkel találkozva, akik nem­csak saját korukra hatottak, hanem akiknek élete és halála számos tanulságot tartogat az utókor számára is. Mértéktelenek, csalók, megtévedt szerelmesek, tolvajok, gyilkosok, öngyilkosok, jósok, hízel­gők, nyerészkedők, viszályszítók, árulók burjánzó összevisszasága a pokolbeli tájakon – mindez az Isteni színjáték Nádasdy Ádám által készített 2016-os újrafordításában, amely örökre megváltoztatta viszo­nyun­kat ehhez a vitathatatlanul fontos, ám némiképp meg­öze­lít­he­tetlen remekműhöz. A rendhagyó előadást követő vacsora alatt az alkotók Nádasdy Ádámmal és a közönséggel beszélgetnek a műről.FILC – Fischer Iván Lakásszínháza
10. 24-25., 19h