Szarvasének – táncvers
2023. november 24. /

Szerelem, hit, idő, átalakulás, születés, halál. Örök emberi kérdésekkel találkozhatunk a Magyar Állami Népi Együttes Szarvasének című előadásában.

A szarvas az egyetemes kultúrtörténet ősi szimbóluma, elhullatott és újranövelt agancsa maga az örök újrateremtés. Az aranyösvény kapujában áll, és arra szólít fel, hogy kövessük őt saját szellemi világunkba. Ő a démon, a sámán, a varázsló, a tündér vagy a halottak királya, aki képes egy más világba, az új világba hívni a rá vadászót. Van, hogy elhagyni kényszerülünk a szülői házat, a kedvest, a szokott sémákat, hogy átkelhessünk azon a jelképes hídon, ami elhozza a változást: az újjászületést.
[kep3]
Az előadás a táncköltészet teremtő erejével, a születő és elhaló mozdulat színpadi igazságával, a szarvas elhullatott és újranövelt agancsának szimbólumával kalauzol e szakrális átlényegülés lépésein. Folklórba kódolt múltunk megragadásával mitikus emlékezetet idézünk, és emberi érzelmet, vágyat ébresztünk.
Hisz a változás ajándék: magunk felfedezésének útja, a világba való elrendeződés esélye. Az előadás hatalmas kihívás az együttes táncművészei számára: hol a gravitáció törvényeivel mit sem törődve, hol hatalmas kórussá egyesülve visznek magukkal ezen a csodálatos utazáson a regék és mondák birodalmába. Az előadás november 4-én és 29-én látható a Hagyományok Házában.

Hagyományok Háza
11. 04. és 29.