II. Színházat vegyenek! konferencia
2015. október 27. /

Színházat vegyenek! címmel szeptember 14-én tartotta a színházi szakma a Pesti Magyar Színházban a II. Színházmarketing konferenciát. Milyen a színházi marketing itthon és külföldön? Milyen a jó plakát? A grafikus plakát vagy a fotós plakát a hatásosabb? Fontos-e, hogy a rendező
is figyeljen a marketingre? Hogyan marketingel a Londoni Nemzeti Színház? Hogyan építhető fel egy új brand? Kik járnak ma Ma­gyar­or­szá­gon színházba?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ szeptember 14-én a Pesti Magyar Színházban. Neves színházigazgatók, rendezők, marketing szakemberek, kutatók és háttérmunkások köz­re­mű­kö­dé­sé­vel előadások és kerekasztal-beszélgetések során tapasztalatot cseréltek a résztvevők.
A II. Színházmarketing konferencia délelőttjén három előadást hall­gat­tak meg a résztvevők, elsőként a Századvég Alapítvány legfrissebb kutatásai alapján, Hidvégi Áron igazgató tolmácsolásában meg­tud­hat­ták a jelen lévő színházi szakemberek, milyen előadásokat, mely szí­né­sze­ket preferálja a közönség, és azt is, hányszor, miért és mi alapján választanak előadást a potenciális nézők. A délelőtt leg­ér­de­ke­sebb előadója a Londoni Nemzeti Színház marketingvezetője, Alex Bayley volt, aki az egyórás prezentációjában a külföldi finanszírozási rendszer különbözőségeiről, a marketing team munkájáról, az online kommunikáció térhódításáról és a legfrissebb felméréseikről beszélt, illetve arról, ők hogyan keresik és találják meg a potenciális nézőiket. A külföldi marketingszakember után egy hazai siker, az Orlai Produkciós Iroda története rajzolódott ki, Orlai Tibor tolmácsolásából megtudhatták a résztvevők, ők hogyan építették fel a saját brandjüket.
A délután a kerekasztal-beszélgetésekről szólt. Elsőként négy ren­de­ző, Bozsik Yvette, Iványi Marcell, Bérczes László és Szente Vajk osz­tot­ták meg a résztvevőkkel, ők hogyan viszonyulnak a marketinghez, és rendezőként milyen részt vállalnak abban. Ezután neves mar­ke­ting­ve­ze­tők, Alex Bayley, Szabó László, és Ertl Péter cserélték ki tapasztalataikat a magyar színházi marketingről, majd a konferencia végén arra keresték a választ, hogy a művészi, grafikus plakát vagy a fotós plakát hatásosabb és eredményesebb-e, Nánási Pál fotóművész és Árendás József grafikusművész közreműködésével. A több mint 150 résztvevővel lezajlott II. Színházmarketing konferencia rengeteg információval gazdagította a jelen lévőket, a szervező Magyar Teátrumi Társaság pedig biztosította az érintetteket, hogy jövőre új előadókkal és érdekes témákkal jelentkezik majd a színházi szakmáról szóló diskurzus.