Az egész és a maradék – Birkás Ákos kiállítása
2016. március 29. /

A Knoll Galéria kiállítása Birkás Ákos új, munkájában újabb fejezetet nyitó műveit mutatja be. Képei az utóbbi évben erősen megváltoztak – a festményeket egymásnak ellentmondó, esztétikai szempontból szándékosan összeegyeztethetetlen elemekből alakítja ki.

Absztrakt képekről van szó, amelyeken – töredékszerűen – a figurális festészet elemei is feltűnnek. „Képeim – írja a kiállítás ajánlójában – azért változtak meg, mert azokra a változásokra és eltolódásokra szeretnék reagálni, amelyek az európai társadalmakban – kü­lö­nös­kép­pen Magyarországon – mennek végbe. Ezek a változások valószínűleg mélyrehatóbbak, mint ahogy általában gondoljuk. Az utóbbi tíz évben kiállításaimon főként olyan képeket mutattam be, amelyek nyilvánvaló és közvetlen politikai állásfoglalást képviseltek. Úgy képzelem, hogy ’Az egész és a maradék’ is politikai festészet felmutatására irányuló kísérlet, de kevésbé direkt formában. Az esztétikai elem hang­sú­lyo­zá­sával, az absztrakt formák előtérbe kerülésével szélesebb értelemben, nyitottabban szeretném modellezni a helyzetet.”

Knoll Galéria (VI., Liszt Ferenc tét 10.)
04. 02-ig