Az utolérhetetlen Bach titkainak nyomában
2019. június 19. /

A zenei forma témája a 18. század második felében tűnt fel a zeneelméleti gondolkodásban, a J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája című könyv azonban a 18. század első felének zenéjét, elsősorban Johann Sebastian Bach életművét vizsgálja.

Fazekas Gergely zenetörténész arra tesz kísérletet, hogy feltárja, miként gondolkodtak a zenei formáról azt megelőzően, hogy a kérdés a zeneelméleti irodalom szerves részévé vált volna.
A kötetben párbeszédbe lépnek egymással 17-18. századi zeneel­mé­leti szövegek, a 19. századi Bach-irodalom bizonyos szeletei, ze­ne­tu­dományi elméletek és Bach-darabok analízisei. A zenetörténet és zeneelmélet határvidékén járó, lendületes stílusban megírt szöveg számos olyan témát tárgyal, amely a Bach kora iránt érdeklődő ze­ne­rajongó számára is érdekes lehet: ilyen a zenemű 18. század eleji fogalma vagy Bach fogadtatástörténetének néhány mozzanata. Fa­ze­kas Gergely lebilincselően ír, laikusok számára is érthetően vezet bennünket ezen az izgalmas úton.

Fazekas Gergely: J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája
Rózsavölgyi és Társa Kiadó, 2018
Sorozat: Musica Scientia
264 oldal / 3490 Ft