Tér – Mozgás – Játék + kép – Kiállítás a D17 Galériában
2019. június 20. /

A kiállítás Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus rendhagyó együtt­mű­kö­dé­sé­nek eredménye. Konok geometrikus elemekből és finom vonalakból
építkező, absztrakt képeiből ötletet merítve Vásárhelyi e struktúrákat a térbe kiterjesztve építi meg fizikai jelenségeken alapuló, furfangos tár­gya­it. Az egymásra reflektáló kép-tárgy párok a síkban és térben va­ló önfeledt játék lehetőségét kí­nál­ják.
A kiállítás látogatható:
2019. 06. 06. – 2019. 07. 12.
Megnyitó: 2019. június 6., 17h.

D17 Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.)