Igazabb a valóságnál
2019. szeptember 04. /

„Akár az emberi alakban, akár a tájképben nem valami szentimentálisan melankolikus képet szeretnék kifejezni, hanem mély szomorúságot” – írta saját művészetéről Van Gogh, mely szomorúság, ha lehet, kevésbé ismert rajzaiban talán meg sokkal inkább tetten érhető, mint a

festményein. A keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban nemrégiben megnyílt tárlaton 100 úgynevezett heliogravürt (sokszorosító eljárás: a fotográfia és az aquatinta, azaz a foltmaratás ötvözése) láthat a közönség, melyeken dolgozó parasztok, vidéki mesteremberek és hágai szegények „élik” mindennapjaikat.
Van Gogh rajzait nézve az embernek az az érzése támad, hogy semmi nem kerüli el a figyelmét, annyira pontosan és részletgazdagon adja vissza az általa látni vélt valóságot, ugyanakkor kissé groteszkbe hajló figurái, a fura testarányok némi naivitást, gyermeki nézőpontot is tük­röz­nek. A kiállított 101 mű, melyek mindegyike annak ellenére önma­gában érvényes alkotás, hogy zömük tanulmány vagy festményekről készült skicc, melyeket Van Gogh többnyire levélben küldött el öccsének, Theónak mutatóba, egy Thomas Emmerling nevű ma­gán­gyűj­tő jóvoltából érkezett Keszthelyre. A műtárgymágnás rendszeresen utaztatja gyűjteményét, mert szeretné, ha a rajzokat a világon mindenhol megismerné a Van Gogh-rajongó közönség.
Keszthely, Helikon Kastélymúzeum
09. 22-ig