Diplomatikus történetek
2019. szeptember 21. /

A diplomáciai pálya a kívülállók számára mindig titokzatos ködbe burkolt, izgalmas világ volt. Vannak, akik úgy gondolják, a diplomaták munkája nem áll másból, mint fogadásokon való

bájos mosolygásból, elegáns vacsorákból, míg mások úgy vélik, bonyolult háttéralkuk, titkos tárgyalások adják munkájuk gerincét. A Medgyes Péter és Varga Koritár Pál jegyezte kötet valamikori dip­lo­ma­ták által elmondott hiteles történeteken keresztül enged bepillantást ebbe a kevesek számára megnyíló világba. A nagyon komoly, olykor tragikus történetek mellett szép számban vannak humoros esetek is, számos alkalommal kiderül, hogy a váratlan helyzetek megoldásához, az alapos tájékozottság, kellő rugalmasság mellett, némi humor nél­kü­löz­he­tetlen. A diplomaták gyakran kénytelenek körülményes pro­to­kol­láris helyzeteket megoldani állomáshelyükön, vagyis egy idegen országban, úgyhogy rendkívül tapintatosnak is kell lenniük.
A remekül szerkesztett, húsz részre osztott kötet fejezeteit rövid bevezetők nyitják, amelyekből megismerhetjük a fejezet tárgyát. A könyv végén a történetek közreadóinak életrajzát olvashatjuk.

Medgyes Péter és Varga Koritár Pál: Diplomaták mesélik
Corvina Kiadó, 2019
280 oldal / 3490 Ft