Az imák is versek
2019. szeptember 21. /

Az elsőkönyves szerző kötete verseskötethez képest igen vaskos, háromszáz oldal. Nem lehet zsebre vágni, tartalma is azt kívánja, hogy az ember lehetőleg egy süppedős füles fotelban olvassa.

A szerző szembemegy a gyakran emlegetett gondolattal, hogy a költészet ideje lejárt, illetve ha valaki a nyájas olvasó figyelmét óhajtja megszerezni, jól teszi, ha forradalmi újdonságokkal áll elő.
Balozsa Papp László nem ezt az utat járja, verset ír az őt megihlető, szá­má­ra oly kedves Balaton-felvidék tájairól, a szeretetről, a sze­re­lem­ről, Istenről, csupa olyan témáról, amiről már költők hosszú sora írt. Fontos számára minden olyan érték, aminek hiányát, fokozatos elvesztését naponta fájlaljuk. Születési helye, a Dunántúlon található Balozsameggyes például olyan fontos számára, hogy írói neve részévé tette. A bencések győri gimnáziumában végzett szerző nem vallásos ember, hanem hívő, akinek verseiben rendre megjelenik az Úr, a Mindenhatóval való párbeszéd, az ima. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen az imák is versek.
A kötetet CD-melléklet egészíti ki, amelyen a költő saját maga mondja el verseit.

Balozsa Papp László: Elmondanám, amíg lehet
Garbo Kiadó, 2019
300 oldal / 3200 Ft