Kárpáti Tamás: Credo
2020. február 22. /

Credo címmel a Pesti Vigadó ötödik emeleti kiállítótermében tekinthető meg a hetvenesztendős Kárpáti Tamás festőművész kiállítása. A tárlaton a művész mintegy hatvan, a közelmúlt három
évében készített táblaképe, tíz bronzba öntött kisplasztikája, valamint az életművet kísérő dokumentumok együttese kerül közönség elé. A Kárpáti-oeuvre legutolsó alkotóperiódusának művészi termését be­mu­ta­tó kiállítás révén a jelenkori magyar képzőművészet egyik legka­rakte­resebb, önálló arculatú piktúrát teremtő festőművészének alkotói port­ré­ja rajzolódhat meg, a kortárs magyar festészet egyik kimagasló je­len­tő­ségű, különleges értékekben gazdag teljesítménye kör­vo­na­la­zódhat.
„Minden Kárpáti Tamás által festett kép egy újabb különös, meg­ma­gya­ráz­ha­tatlan, sejtelmes csoda.” (Wehner Tibor)

Pesti Vigadó
V., Vigadó tér 2.
07. 19-ig