Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák
Forradalmár költők – nem forradalmár versek

2020. március 13. /

A nemzeti ünnep előestéjén Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák idézik meg két legendás forradalmi költőnket. Ez az elnevezés – forradalmi költő „a magyar irodalom történetében ha­gyo­mányosan Petőfi Sándort illeti.
[kep3]
Sokáig kevesen tudták, hogy van egy 20. századi költő is, akit legalább ilyen joggal megillet a forradalmi költő megnevezés. Úgy hívják: Gérecz Attila. Sorsa és költészete szorosan összefonódott az 1956-os ese­mé­nyekkel.” A Rackajam az elmúlt években helyre tette az elcsúszott történelmi emlékezetet, és egy-egy önálló lemezt szentelt mindkét jelentős költőnknek. A világ legjobb szájharmonikása és unikális zenésze rackáival szerves egységbe hozta a kalotaszegi hajnalikat és a rock’n roll forradalmat Petőfi és Gérecz verseivel. Ezekkel a dalokkal ünneplünk.

Fonó Budai Zeneház
XI., Sztregova u. 3.
03. 14., 20h