Teremtés
2020. március 16. /

A Ferenczy Múzeum nemrégiben nyílt kiállítása igazi különlegesség, hisz utoljára 1978-ban, a Magyar Nemzeti Galériában rendezett nagy életmű-kiállításon lehetett egyben látni a teljes

Ferenczy Noémi-életművet. Ráadásul a szentendrei tárlaton ezúttal nemcsak maguk a művek láthatók, de bepillantást nyerhetünk az alkotómunka folyamatába és egyes fázisaiba, sőt olykor a tervezés kulisszatitkaiba is. A tizenhét különféle magán- és közgyűjteményből kölcsönzött műtárgyak között év­ti­zedeken át külföldön őrzött remek­művek, itthon alig vagy soha nem lá­tott különlegességek is felbuk­kan­nak.
A Ferenczy művészdinasztia tag­ja, a Kossuth-díjas Ferenczy Noé­mi a huszadik századi kárpit­mű­vészet megújítójaként, kor­szak­al­kotó és stílusteremtő művészként hagyta ránk örökségét. Munkássága nemcsak hazai, hanem nem­zetkö­zi viszonylatban is kimagasló, számos műalkotását külföldi gyűjtemények őrzik. Közvetlen tanítványain kívül későbbi generációk is mesterükként tekintenek rá: évente a róla elnevezett díjjal jutalmazzák a legkiemelkedőbb textilművészeket.

Ferenczy Múzeum
05. 10-ig