Szász László: Bánffy Miklós – Az erdélyi szellem arisztokratája
2021. január 04. /

Gróf Bánffy Miklós (1873-1950) Erdély nagy múltú főúri családjából származott. Regény-, novella- és drámaíró, grafikus, színpadi rendező. Volt országgyűlési képviselő, külügyminiszter, a Nemzeti Színház és a Magyar Operaház intendánsa. Főműve a három
összefüggő regényt (Megszámláltattál..., És híjjával találtattál...., Dara­bokra szaggattatol...) tartalmazó Erdélyi történet. A mára klasszi­kussá vált trilógia a magyar arisztokrácia időszerűtlenné válását és pusz­tulásra ítéltségét mutatja be. „Engem is a sors dobott ide-oda, dip­lomáciába, képviselőségbe, intendánssá tett és külügyminiszterré, anélkül, hogy valaha ilyet tervszerűen akartam volna. A fontos csak az, hogy az ember megállja a helyét ott, ahová állítják. Eredetileg festő akartam lenni, és író lett belőlem.” (Bánffy Miklós)
A marosvásárhelyi születésű irodalomtörténész új könyvében Bánffy Miklós írói életművét teljességre törekedve mutatja be.

MMA Kiadó, 2020
288 oldal / 3570 Ft