Rövid és egyszerű, ugyanakkor mélyreható és sűrű novellák
2021. január 04. /

A kötet szerzője, Lugosi Mary-Lou (írói neve Lugosi Lou), sokoldalú művész volt. Sikeres magyar színésznőként kezdte karrierjét, olyan nagy szerepeket játszott, mint Mary Warren A salemi
boszorkányokban. A Pécsi Nemzeti Színházból egyenesen Párizsba vezetett az útja, ahol férjhez ment. Férje revüszínházat igazgatott, aki­vel sokat dolgozott, ezen kívül az egyedülálló párizsi La Villette mun­ka­tár­sa volt. Ebben a kivételes kulturális központban rendezte meg Szakonyi Károly Adáshiba című darabját. Végül, ahogy ő maga fo­gal­ma­zott, „írásra vette a szerepet”. Több kötete jelent meg Magyar­or­szágon, művei közül három – Kóma Párizsban (2014), Látod Uram, mit csináltál? (2016), Végrendelet (2020) – az Ab Ovo Kiadó gon­do­zá­sában. Utóbbi műve kiadását már nem érte meg.
A Végrendelet című kötetben olvasható valamennyi írása rövid és sűrű, de mindig változó, hol finom szárnyakon repkedő, hol groteszkbe hajló, hol végtelenül szomorú. Csupa reálisan irreális novella, tele csuda alakokkal. Mélyreható írásai egyik irodalmi irányzatba sem sorolhatók, szerzőjük bátor és mindig a maga útját járó személyisége, sajátos látásmódja teszi különlegesen érdekessé őket. A novellák szabad, kötetlen stílusa lebilincseli az olvasót.
Lugosi Lou: Végrendelet
Ab Ovo Kiadó, 2020
92 oldal / 2555 Ft