Ablonczy László: Hamlet, a magyar
2021. Április 14. /

Ablonczy László színháztörténész, kritikus esszékötete a kezdetektől, vagyis 1790-től követi nyomon a magyarországi Hamlet-előadások történetét egészen a sorsfordító 1956-os esztendőig. Problémaérzékeny, részletgazdag kutatómunkája izgalmas szellemi kalandokat kínál nemcsak a
magyar színjátszás története iránt érdeklődők, hanem a kultúrpolitika, a nemzeti hagyomány és emlékezet kérdései iránt nyitott olvasók számára is.
A legtöbb ember számára Hamlet magyarítása egyértelműen Arany Jánoshoz kötődik, a könyvben azonban megismerhetünk minden je­len­tő­sebb más fordítást is, továbbá színházi történeteket, rendezői kon­cep­ció­kat, főszereplőket – mindezt nagyon közérthető, mégis tudo­mányos igényű fejtegetésekkel. Az esszékötet betekintést enged a tágabb értelmű magyarországi színjátszásba, és különösen a 20. szá­za­di leírásoknál a trianoni gyász magyar művészetre gyakorolt hatá­sába is.
MMA Kiadó, 2020
264 oldal