Schrammel Imre
2021. május 07. /

A Kossuth-díjjal és Nemzet Művésze címmel is kitüntetett iparművész, keramikus Schrammel Imre hatalmas életműve folyamatos, gyötrődő, kétkedő, kérdező, sohasem megnyugvó párbeszéd a földdel, az agyaggal. A művész a minden eddig élt élőből lett ősanyaggal dolgozik.

Különös, szenvedélyes kapcsolatban áll vele. Ő maga aszketikus al­kat, gótikus szentekhez hasonlít, mégis Antaiosz juthat róla eszünk­be, a görög mitológia óriása, aki mindaddig legyőzhetetlen volt, amíg meg tudta érinteni anyját: a Földet. Az érintésből mindig új erőt merí­tett. Schrammel számára – úgy tűnik – szinte mágikus jelentőségű a föld megérintése. A nyomhagyás. A gazdagon illusztrált, közel két­száz­öt­ven képet tartalmazó életműalbum Kernács Gabriella tanul­mányával és a művésszel készült interjúval mélységeiben tárja fel egy páratlanul sokszínű munkásság alkotói és emberi rétegeit.

MMA Kiadó, 2021
308 oldal