Belső csend – Hager Ritta 90
2021. június 03. /

„Hager Ritta alkotásainak szemlélésekor egyfelől a konkrétan ábrázolt képi jelenet figuratív tar­tal­ma, másrészről az absztrakt megjelenítés szimbolikus formavilága szolgáltatja a befogadás kulcsát a látottakhoz. Mindkét esetben a közös értelmezési tartomány a meditáció.

Hager Ritta mesterségbeli tudásának, üzenetközvetítő képességének és esztétikai minőségigényének egyidejű jelenvalóságában a har­mó­niát a csend és a fény anyagtalan ábrázolása teremti meg. Akire a figyelem irányul, meg nem látható; amire az értelem fordul, meg nem hallható. Az érzékszervek nem csődöt mondanak, hanem me­ta­mor­fózison esnek át, ahol a művészethez kell fordulnunk megfogyatkozott fizikai képességeink kiterjesztése céljából.” – Keppel Márton művé­szet­történész.

A kiállítás kurátora: Tóth Norbert.
Hager Ritta textil-képzőművész kiállítása 2021. június 20-áig láto­gat­ható a Pesti Vigadóban.