Tamási Áron
2021. október 12. /

„A legnagyobb dolog: világot teremteni” – vallja Tamási Áron (1897-1966), indulásától, az 1925-ben megjelent Lélekindulás óta az egyik legnépszerűbb és legszeretettebb írónk.

Az impozáns, nagy méretű album a varázslatos székely író életét, szépirodalmi munkásságát és színpadi műveinek előadásait tekinti át. Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész a pályaképet számos Tamási Áron-idézettel, illetve korabeli forrás megidézésével teszi érzékletessé.
A. Szabó Magda képszerkesztő pedig nagy számú, eddig ismeretlen fotót, illetve dokumentumot válogatott a kötetbe, olyan különlegességet például, mint Tamási kézírásos naplóját.
Az impozáns albumban az irodalomtörténészi összefoglalókat roppant gazdag képes illusztrációk egészítik ki.
Így nemcsak Tamási Áron életét és munkásságát ismerhetjük meg, de érzékletes összefoglalót kapunk a 20. századi erdélyi és magyar­or­szági társadalmi, kulturális, irodalmi és színházi viszonyokról is.
A kötet külön erénye, hogy Tamási színpadi műveinek bemutatóit is részletgazdagon bemutatja.

MMA Kiadó,
2021 296 oldal