Visszaszámlálás – Barabás Márton művészete
2022. február 10. /

Barabás Márton műfaji szempontból is sokszínű életművének egyik legjellemzőbb elvont mo­tí­vuma a zene. A zene megtestesülését jelképező konkrét motívumok: a zongora és egyéb hang­sze­rek, illetve a zenéhez kapcsolódó tárgyak szervezőelemként

és jellegzetes védjegyként alkotói periódusainak mindegyikében köz­pon­ti szerepet játszanak. Művei nem kizárólag önmagukban léteznek, hanem kiállítások alkalmával tudatosan egy nagyobb installáció ré­szévé válnak és együttesen új kontextust teremtenek. Barabás négy és fél évtizedes életművének feltérképezése nemcsak vizuális sok­szí­nű­sége miatt izgalmas feladat, hanem azért is, mert az oeuvre együtt lüktet a 80-as és 90-es évek, majd pedig az ezredforduló utáni mű­vészet fontos kérdéseivel. A kiállítás a mű­vész alkotóperiódusainak összefüggéseit, motívumvándorlásait és jelképeit kívánja felvázolni.

Műcsarnok
02. 13-ig